Chamnan Phenjati Business Center Building Floor 23 65/194 Rama 9 Rd., Huaykwang Bangkok 10320
Tel (662) 643-2035 - 6
Search
l Home About us Product Services Contact us
Training Courses
Tip and Trick
Site Map

 

DTM Professional Guarantee
"ให้บริการด้านซอฟแวร์ CAD CAM CAE
ด้วยผู้ชำนาญการมีประสบการณ์ในการให้
บริการ ซอฟแวร์ NX (Unigraphics) มา
มากกว่า 10 ปี" และเป็นผู้อบรม ซอฟแวร์ NX (Unigraphics) ให้กับอาจารย์และบุคลากรของ มหาวิทยาลัยชั้นนำของรัฐบาล และเอกชน สถาบัน และองค์กร ต่างๆของราชการ

HTML Counter

NX NX NX NX NX NX NX NX NX NX
NX NX NX NX NX NX NX NX NX NX
NX NX NX NX NX NX NX NX NX NX
NX NX NX NX NX NX NX NX NX NX
NX NX NX NX NX NX NX NX NX NX

nx nx nx nx nx nx nx nx nx nx nx nx nx nx nx
nx nx nx nx nx nx nx nx nx nx nx nx nx nx nx
nx nx nx nx nx nx nx nx nx nx nx nx nx nx nx
nx nx nx nx nx nx nx nx nx nx nx nx nx nx nx
nx nx nx nx nx nx nx nx nx nx nx nx nx nx nx

 


 

l Tip & Trick การเปลี่ยนหน่วยในโปรแกรม NX
 


 

การเปลี่ยนหน่วยให้กับชิ้นงาน เมื่อทำการสร้างชิ้นงานและทำการเซฟชิ้นงานแล้ววิธีการเปลี่ยนหน่วยให้กับชิ้นงานคือ

ขั้นตอนที่ 1 ไปที่ Start > Run พิมพ์ cmd เพื่อเรียกคำสั่ง dos ขึ้นมา

.

.

ขั้นตอนที่ 2 พิมพ์ CD C:Program FilesUGSNX 7.0UGII กด Enter เพื่อเข้าสู่ Folder ที่เก็บคำสั่ง

.

.

 

ขั้นตอนที่ 3 พิมพ์ ug_convert_part -mm (-mm หมายถึง การเปลี่ยนหน่วยให้เป็นแบบ millimeters) จากนั้นพิมพ์เว้นวรรคแล้วต่อด้วย Address File ไฟล์จะต้องมีนามสกุลเป็น .prt เท่านั้น จากนั้นกด Enter รอจนกว่าโปรแกรมจำทำการคำนวณเสร็จ

.

.

 

 

ในกรณีที่ต้องการดู options คำสั่งอื่นๆในส่วนของ ug_convert_part.exe ทำให้เหมือนในขันตอนที่ 2 และ 3

แต่ไม่ต้องพิมพ์ –mm ต่อท้าย พิมพ์ .exe เท่านั้นดังรูป

.


 
Social Network
 
Copy Right © 2010 All Right Reserved. DTM-Thailand.com